Dr.Info - Hivatalos magyar egészségügyi tudakozó
Egészségügyi Minisztérium
Telefonos tudakozó elérhetősége:
Telefon: 06 40 DRINFO (06 40 374-636)
Hétköznap és hétvégén: 0-24 óráig
 
Kihez forduljon?Kihez forduljon?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyógyszerek, segédeszközökGyógyszerek, segédeszközök
 
 
Egészségügyi tudástárEgészségügyi tudástár
 
 
 
 
 
 
 
KapcsolatKapcsolat
 
 
 
 
 
 
Közérdekű információk
Mik a jogvédelmi képviselő jogállásának szabályai?
 
 
 
Olcsóbb gyógyszert keres?
A jelenleg szedett gyógyszerének nevét megadva rendszerünk kilistázza a helyettesítő készítményeket. Így összevetheti a jelenleg szedett és helyettesítő készítmények árait.
 
 
 
Közérdekű információkKözérdekű információk
Ezen az oldalon a kiválasztott kérdéshez tartozó tájékoztató szöveget tekintheti meg. Ha nem találta meg teljes egészében a keresett információt, válasszon a témakörhöz kapcsolódó további kérdések közül.
Témakör: Gyógyszerrendelés,-vásárlás

Hogyan történik a gyógyszerek kiadása, megvásárlása?

Kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer csak olyan vényre vagy megrendelőlapra adható ki, amely megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 1. § (1)bek

(orvosi rendelvény - azaz orvosi vény, vagy megrendelő lap - a gyógyszert rendelő orvos közleménye a gyógyszert kiadó vagy elkészítő gyógyszerész, gyógyszertári szakasszisztens számára)

 

Egy vényre csak egyféle gyógyszer adható ki. Egy megrendelőlapra többféle gyógyszer is kiadható. (Amennyiben a megrendelőlapon rendelttől eltérő gyógyszer kerül kiadásra, a kiadott gyógyszer nevét, hatáserősségét és kiszerelését a megrendelőlapon fel kell tüntetni). 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 12. §

 

Olyan vényre, amelyen az orvos a gyógyszer rendelésére vonatkozó adatokat nem a rendeletben foglaltak szerint adta meg, gyógyszert kiadni nem lehet.

 

Magisztrális gyógyszer készítése esetén készítési díj számítható fel. Ez a díj csak egyszer, egyféle címen, a kiadásra kerülő végső gyógyszerformánál számítható fel. 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 13. §

Ha az orvos orális alkalmazásra kerülő gyógyszerből 30 napot meghaladó mennyiséget rendelt, de a vényen nem tüntette fel, hogy a rendelt gyógyszer mely időpontig (időtartamig) elegendő, az orvos által megadott adagolás figyelembevételével megállapított 30 napra elegendő mennyiséghez legközelebbi gyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet kell kiadni. 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 14. §

Krónikus betegség vagy állapot kezelése során

a) amennyiben a gyógyszer tartós - előre láthatóan legalább 3 havi folyamatos - alkalmazása szükséges, és

b) a gyógyszer tartós alkalmazásától megfelelő hatás várható, valamint

c) a vény kiváltására nyitva álló időtartam alatt - előre láthatóan - nem szükséges a beteg állapotának olyan orvosi ellenőrzése, amely a rendelt készítmény alkalmazását alapvetően befolyásolhatja,

az orvos 30 napot meghaladó mennyiségű gyógyszert - legfeljebb 3 havi időtartamra, vényenként 1 havi mennyiségben - is rendelhet. A felírt vényen az orvos feltünteti, hogy a rendelt gyógyszermennyiség mely időponttól váltható ki. 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 11. § Ebben az esetben amennyiben szükséges az orvos által a vényen megjelölt időpontot megelőző 7. naptól is kiadható az egyhavi gyógyszermennyiség.

Ha az orvos a vényen a rendelt gyógyszer összmennyiségét nem a rendeletben meghatározott módon vagy nem egyértelműen tüntette fel, a gyógyszerből a legkisebb eredeti csomagolást, (a FoNo-ba felvett és egyéb magisztrális gyógyszerből a FoNo-beli előírásnak megfelelő mennyiséget (dosim)) kell kiadni.

 

Ha az orvos valamely gyógyszerből az engedélyezett csomagolástól eltérő mennyiséget rendelt, - amennyiben a csomagolás nem bontható - a rendelt mennyiséghez legközelebb álló, de azt meghaladó csomagolást kell kiadni. 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 14. §

 

Ha az orvos a gyógyszert úgy rendelte, hogy a vényen a helyettesíthetőséget nem tiltotta meg - a gyógyszerész a készítményeket a vonatkozó törvényben foglaltak szerint helyettesíti. Azaz:

A gyógyszerész - ha  a vényen az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget - a külön jogszabályban előírt szakmai helyettesíthetőség figyelembevételével dokumentált módon köteles a gyógyszert kiváltó személyt tájékoztatni, hogy gyógyszer más referencia vagy annál kedvezőbb árú, vagy preferált referencia ársávba tartozó gyógyszerrel helyettesíthető.

A gyógyszerész a beteg egyetértése esetén köteles a rendelt gyógyszert a az előzőekben meghatározott - elsősorban a beteg számára legolcsóbb - referencia vagy annál kedvezőbb árú, vagy preferált referencia ársávba tartozó gyógyszerrel helyettesíteni. 2006. évi XCVIII. törvény 44. §-ának (2)-(3) bekezdés

Amennyiben a beteg nem ért egyet a helyettesítéssel nyomtatott formában tájékoztatni kell a kiváltott gyógyszer napi terápiás egységével megegyező mennyiségű ki nem váltott referencia gyógyszer térítési díjáról.

 

A gyógyszerész az orvos által rendelt gyógyszert az előírt hatáserősségben adja ki. Amennyiben a rendelt gyógyszer több hatáserősségben is forgalomban van és az orvos nem tüntette fel a hatáserősséget, a gyógyszerész a legkisebb hatáserősségű gyógyszert adhatja ki.

Ha a gyógyszerész a gyógyszer elkészítése, illetőleg kiadása során a vény előírásaitól eltér, az eltérést a vényen feltünteti és kézjegyével ellátja. 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 15. §

 

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, de keresztjelzéssel ellátott forgalomba hozatalra engedélyezett és magisztrális gyógyszer - vény nélkül - 14 éven aluliaknak nem adható ki.

Orvosi rendelvény nélkül is kiadható, olyan magisztrális gyógyszer, amelynek egy adagjában a hatályos Gyógyszerkönyvben + (egy kereszt) vagy ++ (két kereszt) jelzésű gyógyszeranyag mennyisége nem haladja meg a legnagyobb napi adagjának 1/10-ed részét. 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 16. §

 

A vényen rendelt gyógyszer - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a rendeléstől számított 90 napig adható ki. 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 18. §

 

Ügyeleti vagy készenléti szolgálat alatt a gyógyszerek és egyéb termékek kiadásáért - az indokolt igénybevétel kivételével esetenként legfeljebb 300 Ft számítható fel. (Indokolt igénybevételnek minősül a gyógyszer kiadása olyan orvosi vényrem amelyen az orvos a "cito", "statim" vagy 'periculum in mora" jelzést feltüntette, és amelyet az ügyeleti (készenléti) szolgálat időtartama alatt állított ki.)44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 19. §

 

A gyógyszer kiadója a gyógyszert kiváltó személy kérésére vény nélkül is kiadható tabletta, filmtabletta, drazsé, kapszula, kúp, valamint egyenként csomagolt por és granulátum gyógyszerformában forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerből - ha a gyógyszer eredeti csomagolásának megbontása a gyógyszer eltarthatóságát, minőségi jellemzőit nem befolyásolja - az eredeti csomagolásnál kisebb mennyiséget is kiadhat. 44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 21. §

 

Interneten keresztül csak vény nélkül kiadható, közfinanszírozsban nem részesülő készítmények igényelhetők. Interneten igénylet gyógyzsr kiadása és házhoz szállítás során a gyógyszerek kiadására vonatkozó szakmai szabályokat meg kell tartani. Egyes rendeletben meghatározott gyógyszerek a megfelelő vényen történő rendelés esetén sem szállíthatók házhoz.44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 21/A. § 

Kapcsolódó jogszabályok:

44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 1. § (1)bek
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 12. §
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 13. §
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 14. §
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 11. §
2006. évi XCVIII. törvény 44. §-ának (2)-(3) bekezdés
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 15. §
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 16. §
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 18. §
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 19. §
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 21. §
44/2004. (IV.28) ESZCSM rend. 21/A. §