Dr.Info - Hivatalos magyar egészségügyi tudakozó
Egészségügyi Minisztérium
Telefonos tudakozó elérhetősége:
Telefon: 06 40 DRINFO (06 40 374-636)
Hétköznap és hétvégén: 0-24 óráig
 
Kihez forduljon?Kihez forduljon?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gyógyszerek, segédeszközökGyógyszerek, segédeszközök
 
 
Egészségügyi tudástárEgészségügyi tudástár
 
 
 
 
 
 
 
KapcsolatKapcsolat
 
 
 
 
 
 
Közérdekű információk
Milyen szabályok vonatkoznak az Európai Unión kívüli külföldi gyógykezelésre?
 
 
 
Kórkörkép
Többet szeretne megtudni egy betegségről? Portálunkon négy, laikusoknak készült, orvosi témájú könyvből informálódhat.
 
 
 
Közérdekű információkKözérdekű információk
Ezen az oldalon a kiválasztott kérdéshez tartozó tájékoztató szöveget tekintheti meg. Ha nem találta meg teljes egészében a keresett információt, válasszon a témakörhöz kapcsolódó további kérdések közül.
Témakör: Háziorvosi ellátás

Mik tartoznak a háziorvosi ellátás szolgáltatásai közé?

A biztosított személyek a háziorvosi ellátás keretében - térítésmentesen - jogosultak  

   1.   az egészséges életmód segítését szolgáló (például táplálkozási) tanácsadásra;

   2.   az egészségi állapotuk folyamatos figyelemmel kísérésére (szűrés);

   3.   betegségük esetén a háziorvosi rendelőben, vagy - amennyiben az egészségi állapotuk ezt indokolja - az  otthonukban 

                   a) orvosi vizsgálatra; és

                   b) gyógykezelésre;

          beleértve az ellátás során felhasznált, az elsősegély keretében alkalmazott gyógyszert és kötszert;

   4.    a háziorvos által kezdeményezett, az otthonukban történő szakorvosi vizsgálatra és véleményre;

   5.    krónikus betegségük esetén

                    a) háziorvosi gondozásra;

                    b) életvezetési tanácsadásra; és

                    c) a gyógykezeléshez szükséges diagnosztikus és terápiás eszközök használatának megtanítására;

    6.   a háziorvos rendelése, beutalása szerint

                    a) az alapellátás keretében végzett szakápolásra;

                    b) járóbeteg-szakellátásra;

                    c) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra;

    7.   a keresőképtelenség elbírálására (például táppénzre való jogosultság megállapításához);

    8.   egyéb orvos szakértői vizsgálatra és szakvéleményre, amennyiben az

                    a) társadalombiztosítási ellátásra;

                    b) szociális juttatásra; és

                    c) egyéb, jogszabályban meghatározott kedvezményre

          való jogosultság megállapítására irányul. 1997. évi LXXXIII. törvény

 

A házi gyermekorvos speciális feladati közé tartozik ezen felül például 

          1. a csecsemők és a gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, az ehhez kapcsolódó tanácsadás;

          2. az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és a gyermekek szükség szerinti látogatása és

          3. a gyermekintézményekbe (például iskolába) történő felvétel előtti vizsgálat 4/2000. (II.25) EüM rend. 4. §(3)bek. a)-c) pont.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

4/2000. (II.25) EüM rend. 4. §(3)bek. a)-c) pont
1997. évi LXXXIII. törvény
A témakörhöz kapcsolódó további kérdések: