Dr.Info - Hivatalos magyar egészségügyi tudakozó
Egészségügyi Minisztérium
Telefonos tudakozó elérhetősége:
Telefon: 06 40 DRINFO (06 40 374-636)
Hétköznap és hétvégén: 0-24 óráig
 
Közérdekű információkKözérdekű információk
Ezen az oldalon a kiválasztott kérdéshez tartozó tájékoztató szöveget tekintheti meg. Ha nem találta meg teljes egészében a keresett információt, válasszon a témakörhöz kapcsolódó további kérdések közül.
Témakör: Háziorvosi ellátás

Mik tartoznak a háziorvosi ellátás szolgáltatásai közé?

A biztosított személyek a háziorvosi ellátás keretében - térítésmentesen - jogosultak  

   1.   az egészséges életmód segítését szolgáló (például táplálkozási) tanácsadásra;

   2.   az egészségi állapotuk folyamatos figyelemmel kísérésére (szűrés);

   3.   betegségük esetén a háziorvosi rendelőben, vagy - amennyiben az egészségi állapotuk ezt indokolja - az  otthonukban 

                   a) orvosi vizsgálatra; és

                   b) gyógykezelésre;

          beleértve az ellátás során felhasznált, az elsősegély keretében alkalmazott gyógyszert és kötszert;

   4.    a háziorvos által kezdeményezett, az otthonukban történő szakorvosi vizsgálatra és véleményre;

   5.    krónikus betegségük esetén

                    a) háziorvosi gondozásra;

                    b) életvezetési tanácsadásra; és

                    c) a gyógykezeléshez szükséges diagnosztikus és terápiás eszközök használatának megtanítására;

    6.   a háziorvos rendelése, beutalása szerint

                    a) az alapellátás keretében végzett szakápolásra;

                    b) járóbeteg-szakellátásra;

                    c) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra;

    7.   a keresőképtelenség elbírálására (például táppénzre való jogosultság megállapításához);

    8.   egyéb orvos szakértői vizsgálatra és szakvéleményre, amennyiben az

                    a) társadalombiztosítási ellátásra;

                    b) szociális juttatásra; és

                    c) egyéb, jogszabályban meghatározott kedvezményre

          való jogosultság megállapítására irányul. 1997. évi LXXXIII. törvény

 

A házi gyermekorvos speciális feladati közé tartozik ezen felül például 

          1. a csecsemők és a gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, az ehhez kapcsolódó tanácsadás;

          2. az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és a gyermekek szükség szerinti látogatása és

          3. a gyermekintézményekbe (például iskolába) történő felvétel előtti vizsgálat 4/2000. (II.25) EüM rend. 4. §(3)bek. a)-c) pont.

 

Kapcsolódó jogszabályok:

4/2000. (II.25) EüM rend. 4. §(3)bek. a)-c) pont
1997. évi LXXXIII. törvény
A témakörhöz kapcsolódó további kérdések: